Τ: 6932 588545

Ανακαίνιση Σπιτιού

 

Ανακαίνιση = Ανανέωση = Αλλαγή... και όπως κάθε αλλαγή εμπεριέχει  τον «κίνδυνο» της αποτυχίας εκτός και άν κάθε στάδιο είναι σωστά μελετημένο από την αρχή και άρτια οργανωμένο σε κάθε της στάδιο

 

Η χαρά της ανανέωσης = Ξεκάθαροι στόχοι

 

Είναι απαραίτητο στην ανακαίνιση σπιτιού πριν από την έναρξη κάθε είδους εργασίας, να καθοριστούν οι στόχοι μας  προκειμένου όλη η διαδικασία να εξελιχθεί  ευχάριστα και δημιουργικά, χωρίς καθυστερήσεις, κακοτεχνίες και κυρίως εντός της προβλεπόμενης δαπάνης.

 

-Για ποιο λόγο κάνουμε την ανακαίνιση ?

 

--Πρόκειται να πραγματοποιήσουμε ολική ανακαίνιση σπιτιού ? μερική ανακαίνιση σπιτιού ? χρειαζόμαστε μόνο επιμέρους εργασίες? (αλλαγή χρώματος, επίπλωσης, διακόσμησης)

 

-Για κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις ποιο είναι το μέγιστο ποσό που επιθυμούμε να δαπανήσουμε ?

 

-Στην περίπτωση παλαιών κτηρίων θα χρειαστεί να αποκαταστήσουμε φθαρμένες ή παλιές εγκαταστάσεις ?(υδραυλικές, ηλεκτρολογικές)

 

-Ποιος είναι ο διαθέσιμος χρόνος  για την ολοκλήρωση των εργασιών ?

 

Σε κάθε περίπτωση η σωστή επιλογή του ειδικού μπορεί  να μετατρέψει την πολύπλοκη και πολυδιάστατη ανακαίνιση ενός χώρου σε μία απολαυστική και δημιουργική περίοδο αναμονής του ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ

Ανακαίνιση Σπιτιού

Ανακαίνιση

Κουζίνας

Ανακαίνιση

Σπιτιού

Ανακαίνιση

Μπάνιου

Ανακαινίσεις

Καταστημάτων

Διακόσμηση

Σπιτιού