Τ: 6932 588545

Ανακαίνιση Σπιτιού  - Διακόσμηση Σπιτιού

• Αρχιτεκτονική μελέτη εσωτερικών χώρων

• Αποτύπωση εσωτερικών χώρων

• Ολική ανακαίνιση σπιτιού

• Επιμέρους ανακαίνιση σπιτιού

Ανακαίνιση κουζίνας

Ανακαίνιση μπάνιου

Ανακαινίσεις καταστημάτων, γραφείων

Διακόσμηση σπιτιού

Διακόσμηση γραφείου

• Διακόσμηση καταστημάτων

Διακόσμηση σαλονιού

Διακόσμηση εσωτερικού χώρου

• Καταγραφή προβλημάτων & νέων αναγκών

• Σχεδιασμός ειδικών κατασκευών

• Επιλογή επίπλων

• Προϋπολογισμός / κοστολόγηση

• Επίβλεψη έργου